ÁRLISTA


Szállítási feltételeink: csomagjainkat futárszolgálattal utánvéttel küldjük, melynek díja 1 500,- Ft + Áfa. Nettó 50.000,- Ft feletti vásárlás esetén a szállítás költségét magunkra vállaljuk.

Termékeinkről, fajtáinkról leírást, képet, referenciát biztosítunk.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Érvényesség:

A kikötések és feltételek valamennyi ajánlatra és megállapodásban kötelezőek, melyeket az ALFA LUCULLUS Kft. ad, kivéve, ha a felek között korábban ettől eltérő írásbeli megállapodás született.

 

 1. Ajánlatok és megállapodások

1.1. Az Eladó által tett ajánlatok nem kötelezőek. Az ilyen ajánlat annak elfogadása átvételétől számított három munkanapon belül visszavonható. Az ajánlatban megállapított árak a forgalmi adót nem foglalják magukban.

1.2. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy árait időszakonként módosítsa. Az új ármegállapítás után feladott megrendelésekre nézve a korábbi ár érvénytelenné válik.

1.3. Ha a megrendelésben igényelt mennyiség eltér az Eladó szabványos csomagolási egységétől vagy annak többszörösétől, akkor az Eladó a következő nagyobb szabványos mennyiséget szállítja.

 

2.Ár

Nettó, ÁFA nélküli ár Eladó telephelyén. Ha a szállítás a Vevő lakóhelyéig / telephelyéig történik, a szállítási költségek a Vevőt terhelik.

 

 1. Szállítás

Nem alkalmazható a szerződés jogkövetkezménye vele szemben, ha a határidőn túl, de még a vetési és ültetési időszakon belül szállít.

 

 1. Részszállítások

Az Eladó jogosult a termékek részletekben való szállítására. Részszállítások esetében az Eladónak joga van arra, hogy az egyes részszállításokat külön-külön számlázza le.

 

 1. A tulajdonjog kikötése

Az Eladó által leszállított termékek mindaddig az Eladó tulajdonában maradnak, míg a Vevő a vételi összeget ki nem fizeti.

 

 1. Fizetés

6.1. Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, a készpénzes fizetés, vagy a számla keltétől számított 8 napon belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a Vevő késedelmi kamatot köteles fizetni.

6.2. A Vevő fizetésképtelensége vagy fizetéseinek beszüntetése esetén az Eladó jogosult a Vevővel kötött bármilyen megállapodástól való ellátásra.

 

 1. Behajtási költségek

Ha a Vevő egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, a behajtás valamennyi költsége – akár peren kívül, akár bírói úton történik – a Vevőt terheli.

 

 1. Felelősség

8.1. Az Eladó bármilyen kárigényért csak akkor felelős, ha a reklamációt Eladó és egy harmadik akkreditált személy megvizsgálta.

8.2. A Vevő kárenyhítési kötelezettséggel tartozik minden olyan kárigényre vonatkozóan, amit az Eladótól követelhet.

8.3. A Vevő által követelt igazolható és jogos kárigény esetében az Eladó legfeljebb csak a kifogásolt termékek számlaértékéig tehető felelőssé. Az Eladó semmi esetre sem felel további kárért.

 

 1. Felhasználás

Az Eladó nem felel a nem megfelelő felhasználásért vagy akkor, ha a Vevő vagy harmadik személy feldolgozza, kezeli, vagy újracsomagolja a termékeket, vagy nem az Eladó előírásainak megfelelően tárolják vagy használják fel az árut.

 

 1. Reklamációs feltételek

10.1. Ha minőségi szabványokban nem állapodtak meg, akkor a szokásos magyar szabványok szerint.

10.2. A Vevő köteles bármilyen hiányosságot a leszállítástól számított 5 munkanapon belül az Eladónak írásban bejelenteni.

10.3. Amennyiben a Vevő valamilyen hiányosságról nem tesz bejelentést a megállapított időtartamokon belül, úgy ezekre a szállításokra vonatkozóan az Eladó mentesül minden kötelezettségtől.

10.4. Ha a csírázással, a fajtatisztasággal, a fajtaazonossággal, a genetikai vagy technikai tisztasággal kapcsolatosan a felek között nézetkülönbség van, bármelyik fél kérheti, hogy a NÉBIH a termékeket megvizsgálja. A vizsgálat költségét annak a szerződő félnek kell viselnie, amelyiket a NÉBIH vizsgálat eredménye elmarasztalja. A NÉBIH vizsgálati szakvéleménye mindkét szerződő félre nézve kötelező, nem érintve a felek azon jogát, hogy az ennek következtében létrejövő bármilyen vitás ügyet a hatóság elé terjesszék.

 

 1. Termesztési tanácsok

Az Eladó által adott termesztésre vonatkozó tanácsok nem kötelezőek. A Vevőnek kell eldöntenie, hogy a termékeket a helyi körülmények között felhasználhatják-e.

 

 1. Vis major

12.1. A vis majornál az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni.

12.2. Mindkét szerződő félnek jogában áll a megállapodás felbontása, ha a vis major két hónapnál tovább tart. Az Eladó ilyen esetben azonban semmiféle kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

 

 1. Vitás ügyek rendezése

Ha a szerződő felek nem állapodnak meg választott bírói eljárásban, minden vitás ügyben a Kecskeméti Városi Bíróságnak kell döntenie.